اردوی اصفهان

مجتمع آموزشی دخترانه اندیشه پارسیان

مجتمع آموزشی دخترانه اندیشه پارسیان

حضور پر شور دختران نازنینمان در مدرسه

پایان انتظاری شیرین و آغاز اردوی خاطره انگیز اصفهانبا آرزوی سفری خوش و سلامت برای مسافران نازنین و دوست داشتنی اندیشه پارسیان

مجتمع آموزشی دخترانه اندیشه پارسیان
مجتمع آموزشی دخترانه اندیشه پارسیان

صرف ناهار در اردوگاه

تفریح در محوطه اردوگاه

مجتمع آموزشی دخترانه اندیشه پارسیان
مجتمع آموزشی دخترانه اندیشه پارسیان

بازدید از باغ پرندگان 

بازدید از پل تاریخی سی و سه پل

 
مجتمع آموزشی دخترانه اندیشه پارسیان
مجتمع آموزشی دخترانه اندیشه پارسیان

صرف شام

 

ورزش و تفریح در محوطه ی اردوگاه

 
مجتمع آموزشی دخترانه اندیشه پارسیان
مجتمع آموزشی دخترانه اندیشه پارسیان

صرف بریونی غذای سنتی اصفهان

بازدید و خرید از بازار میدان نقش جهان

مجتمع آموزشی دخترانه اندیشه پارسیان
مجتمع آموزشی دخترانه اندیشه پارسیان

گردش و دورهمی در کافه

بازدید از اماکن تاریخی و خرید سوغاتی

مجتمع آموزشی دخترانه اندیشه پارسیان

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.