اطلاعیه شماره 1 :

دبیرستان غیر انتفاعی دخترانه اندیشه پارسیان دوره اول :

شرایط پذیرش پایه هفتم : دارا بودن کارنامه توصیفی با رتبه خیلی خوب پایه ششم در نیمسال اول، قبولی در آزمون، پذیرش در مصاحبه حضوری

شرایط پذیرش پایه هشتم و نهم : دارا بودن معدل حداقل 19 در نوبت اول و دوم، قبولی در آزمون تعیین سطح، پذیرش در مصاحبه حضوری

اطلاعیه شماره 2 :

دبیرستان غیر انتفاعی دخترانه اندیشه پارسیان دوره دوم :

شرایط پذیرش پایه دهم : دارا بودن معدل حداقل 19 در نوبت اول، قبولی در آزمون ورودی، پذیرش در مصاحبه حضوری

شرایط پذیرش پایه یازدهم و دوازدهم : دارا بودن معدل حداقل 19 در نوبت اول و دوم، قبولی در آزمون تعیین سطح، پذیرش در مصاحبه حضوری


راه های ثبت نام در آزمون ورودی :

  • تکمیل فرم های پیش ثبت نام از طریق سامانه اینترنتی
  • پیش ثبت نام به صورت تلفنی و یا حضوری