اسامی قبول شدگان کنکور ۱۴۰۲

نام و نام خانوادگیگروه آزمایشیشهر محل پذیرشنام دانشگاه پذیرفته شدهرشته قبولی (پذیرفته شده)
رومینا محمدرضا شال فروشریاضیتهرانسراسری دانشگاه تهران – آزاد علوم تحقیقاتمهندسی آب – علوم کامپیوتر
نرگس محمدیریاضیتهرانسراسری امیرکبیر – آزاد علوم تحقیقاتمهندسی انرژی – علوم کامپیوتر
هستی قلعه نایبیریاضیتهرانسراسری شهید بهشتیشیمی کاربردی
فرشته کرباسیانتجربیتهرانسراسری خارزمیزیست شناسی سلولی مولکولی
زهرا جعفریانسانیتهرانسراسری علامه طباطبائیحقوق
حورا ندیریتجربیتهرانپردیس خودگردان شهید بهشتیعلوم آزمایشگاهی
نرگس رحمانیتجربیرشتدانشگاه سراسری گیلانزیست شناسی سلولی مولکولی
هستی تمیزیتجربیکرجسراسری البرززیست شناسی سلولی مولکولی
نادیا قربانیتجربیتهراندانشگاه علوم پزشکیمهندسی گیاه پزشکی
روژین اسدیریاضیتهرانسایر سراسری هاعلم و فرهنگ
فاطمه بهاری فرتجربیتهرانسایر سراسری ها(آل طه)-آزادزیست فناوری
درسا مشک‌زادهریاضیتهرانسایر سراسری ها(علم و فرهنگ) – آزاد علوم تحقیقاتمهندسی صنایع – مهندسی پزشکی
فاطمه شفیعیتجربیتهران – شهر قدسسایر سراسری ها(آل طه)-آزادمهندسی برق – شیمی کاربردی
غزل میر‌تقی زادهانسانیتهران – دماوندآزاد علوم تحقیقات – سایر سراسری ها (مهرشاد)روانشناسی – زبان فرانسه – حقوق
محدثه فتح اله گلریاضیآبیک – تهرانسایر سراسری ها – آزاد علوم تحقیقاتمهندسی کامپیوتر – زمین شناسی – مشاوره
نازنین فاطمه زارعتجربیقمسایر سراسری ها – (شهاب دانش)مهندسی معماری
ریحانه کتابیریاضیتهرانسایر سراسری ها (علم و فرهنگ) – آزادایمنی صنعتی – مهندسی معماری
الهه ابراهیمانسانیتهرانسایر سراسری ها (رفاه) – آزاد تهران جنوبعلوم تربیتی – روانشناسی
آیناز ضرابیریاضیکرج ـ تهران جنوبسایر سراسری ها (رسام) – آزادمهندسی معماری
مبینا آرمیدهانسانیتهران – کرج -قزوینسایر سراسری ها – آزادصنایع – حسابداری – معماری
رومینا محمدی اصلریاضیتهرانآزاد علوم تحقیقاتلیزر اپتیک – گردشگری – زبان و ادبیات فارسی
زهرا محدثانسانیتهرانآزاد علوم تحقیقاتحسابداری
ریحانه رنگین جمالتجربیتهرانآزاد علوم تحقیقاتمهندسی شیلات
آتنا ابراهیمریاضیتهرانآزاد علوم تحقیقاتعلوم تربیتی – روانشناسی
مائده منتظریتجربیتهرانآزاد تهران شرقمیکروبیلوژی
دایانا کریم بخش اصلریاضیتهرانآزاد تهران غربعلوم کامپیوتر
ساغر اسماعیل زادهریاضیتهرانآزاد تهران غرب – تهران مرکزحسابداری
گلیدا جندقیتجربیتهرانآزادارتباط تصویری – هنر
آیدا افشارتجربیتهرانآزادهتلداری
شکیبا شریعتیانسانیتهرانآزادحقوق
کیانا نیک روشتجربیشهر قدسآزادزیست شناسی سلولی مولکولی
فاطمه ابراهیمانسانیتهران(مرکز)آزادعلوم غذایی
مهگل هادی منصورتجربیپرند – تهرانآزادطراحی داخلی – مدیریت مالی
ثنا لطفی خانیتجربیرشتآزادمیکروبیولوژی
اسما سازگارتجربیکرج – تهرانپیام نور – آزاد تهران مرکزمهندسی کامپیوتر – علوم کامپیوتر

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *